بررسی گزارش عملکرد سال 1395 آموزش ضمن خدمت

مسئول آموزش ضمن خدمت مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت سازمان زندانها گفت: برون سپاری دوره های آموزشی به استان ها و زندانهای استان تهران راهکار صورت گرفته برای افزایش عدالت آموزشی در این مرکز است.

مریم مقیسه مسئول ضمن خدمت مرکز در بیان عملکرد یکساله 1395 در خصوص آموزشهای ضمن خدمت افزود: این مرکز با دارا بودن 6 استان تهران، مازندران، قزوین، قم، البرز و سمنان در سال 95 تعداد 284 دوره آموزشی برگزار کرد.

وی تصریح کرد: بیشترین دوره برگزار شده در استان ها مربوط به مازندران است که در مجموع 93 دوره می باشد و در زندانهای استان تهران نیز بیشترین میزان برگزاری دوره مربوط به قزلحصار و رجایی شهر است.

مقیسه اضافه کرد: در سال 1395 تعداد 6101 نفر در دوره های آموزشی شرکت داشته اند که بیشترین رشته شغلی مربوط به مراقبین امور تامینی و تربیتی و یگان انتظامی زندانها بوده است.

وی خاطر نشان کرد: این دوره ها به میزان 1222 ساعت آموزشی بوده است که با احتساب شرکت کنندگان در مجموع 88059 نفر ساعت آموزشی بوده است.

مسئول آموزش ضمن خدمت مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت در خصوص برنامه های سال 1396 گفت: در سال جاری دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندانها 86 عنوان دوره را برنامه ریزی نموده است که از این میزان 60دوره برای منطقه هفت است که 33 دوره منطقه ای، 13 دوره استانی و 14 دوره کشوری می باشد.

خواندن 1246 دفعه
بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...