برگزاری نشست مدیران کانون اصلاح و تربیت سراسر کشور در مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت سازمان زندانهای کشور و بازدید از کانون اصلاح و تربیت تهران

بر اساس برنامه ریزی مرکز آموزشی پژوهشی منطقه ۷ تهران در خصوص برگزاری دوره آموزشی ویژه مدیران کانون های اصلاح و تربیت سراسر کشور که در مرکز آموزشی پژوهشی منطقه ۷ تهران در حال اجرا است، جمعی از مدیران کانون های اصلاح و تربیت سراسر کشور با حضور در کانون اصلاح و تربیت تهران از بخش های مختلف آن بازدید نمودند .
این بازدید که با همراهی علی رستمی مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران، شعفی دادیار معاونت امور زنان، کودکان و خانواده مستقر در کانون و دکتر جوادی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی، استاد این دوره آموزشی انجام شد، هیأت موصوف از بخشهای مختلف کانون از جمله واحد پذیرش و تشخیص، خوابگاه های پسران و دختران، کارگاه ها و ورزشگاه و استخر و … بازدید و با توضیحات علی رستمی مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران با برنامه های هر بخش آشنا شدند.
رستمی هدف از این بازدید را آشنایی مدیران کانون های اصلاح و تربیت سراسر کشور با اقدامات، فعالیتها و برنامه های تدوین شده در این کانون جهت بازپروری مددجویان توصیف کرد و گفت: استانها قطعاً تجربیات متنوعی را در راستای اهداف اصلاحی و تربیتی دارا هستند که این قبیل برنامه های بازدید و تبادل تجریبات می تواند به انتقال تجارب و بروز رسانی مهارت های راهبردی تأمینی و تربیتی کارکنان و مسئولین بخش های مختلف بیانجامد.
گفتنی است مدیران کانون های اصلاح و تربیت سراسر کشور از قسمت های مختلف کانون بازدید نمودند و در پایان این بازدید ۴ ساعته اقدامات آموزشی، اصلاحی و تربیتی را که در راستای ترمیم شخصیت، اصلاح و تربیت این نوجوانان معارض با قانون انجام می شود را بسیار مفید برشمرده و طراحی محیط و فراهم نمودن امکانات و فضای آموزشی را بسیار خوب ارزیابی نموده و مراتب تقدیر خود را از مدیریت و کارکنان کانون اصلاح و تربیت تهران اعلام داشتند.

خواندن 334 دفعه
بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...