به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای خراسان رضوی ؛اداره کل زندانهای خراسان رضوی به نمایندگی از مرکز آموزش منطقه ۶ سازمان زندانهای کشور مستقر در خراسان رضوی میزبان روسا وکارشناسان مراکز آموزشی سازمان زندانهای کشور بود.

پاکیده معاون آموزشی بهمراه کارشناسان حوزه معاونت آموزشی سازمان زندانهای کشوردراین کارگاه آموزشی حضور داشتند.

جمشیدی مدیر کل زندانهای خراسان رضوی درابتدای این جلسه ضمن خوش آمدگویی به معاونت آموزشی سازمان زندانهای کشور و تمامی روسا و کارشناسان مراکز آموزش زندانهای کشور ، نکاتی را در بحث اهمیت آموزش در راستای اهداف عالیه سازمان زندانها بیان نمود.

مدیرکل زندانهای خراسان رضوی رشد و شکوفایی در هر سازمان را داشتن ابزارهای لازم از قبیل  ، (نیروی انسانی ، اماکن، و اعتبارات) آموزش های مستمر همگام با پیشرفت علم در جهان علمی امروز بیان نمود.

جمشیدی از کارشناسان و روسای مراکز آموزش زندانهای کشور خواست تا با درنظر داشتن نیازهای سازمان در بخش های گوناگون همواره بعنوان یک مرکز فرماندهی در کنار مدیران ، با هدایت نیروی انسانی به سمت آموزش های نوین در بخش های مختلف یاری رسانند.

وی با مناسب ارزیابی نمودن عملکرد مراکز آموزش در زندانهای کشور گفت :  با توجه به سرعت افزایش علم در جهات گوناگون آموزش در زندانها کافی نیست لذا بعنوان مدیران عملیاتی در زندانها کشور از کارشناسان تقاضا داریم  تا دراین زمینه تلاش مضاعفی را داشته باشند.

مدیر کل زندانهای خراسان رضوی ، پیشرفت در بخش های مختلف از قبیل اشتغال و حرفه آموزی ، امور فرهنگی و تربیتی ، مشاوره و رواندرمانی ،خدمات مددکاری و بهداشت و درمان را در زندانها مقرون این آموزش ها دانست اما نیاز سازمان را بیشتر از قبل اعلام نمود چراکه سنجش رشد و پیشرفت در هر سازمان در گرو ارائه خدمات نوین آموزشی در آن سازمان می باشد.

وی در بخش دیگر از سخنان خود با مهم ارزیابی کردن آموزش در داخل زندانها گفت:

برگزاری کارگاه های آموزشی در داخل زندانها به لحاظ مشاهده میدانی از نتایج حاصله بسیار مفید است. امیدواریم در این زمینه تلاش ببیشتری صورت گیرد.

جمشیدی در پایان سخنان خود با تشکراز حضور  روسا و کارشناسان مراکز آموزش زندانهای کشور، آرزوی توفیق خدمت را از خداوند متعال برای همه خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری ا سلامی ایران خواستار شد.

لازم به ذکر است این کارگاه آموزشی بمدت ۳ روزاز تاریخ ۱۲ مرداد ماه با حضور اساتید دانشگاه در هتل سی برگ مشهد مقدس  به میزبانی اداره کل زندانهای خراسان رضوی در حال برگزاریست.

 

 

نیازسنجی علمی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان


به منظور ارتقای سطح دانش، کارایی و همچنین افزایش مهارت های تخصصی کارکنان، طرح بازنگری؛ دوره های آموزشی کارمندان سازمان برای بازه زمانی میان مدت پنج ساله در قالب طرح پژوهشی “بازنگری و طراحی دوره های آموزشی پست های اختصاصی سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی” انجام شد و منجر به تولید ۴۱۴ شناسنامه دوره آموزشی گردید که برنامه آموزشی کارکنان (تقویم آموزشی سالانه) از سال ۱۳۹۵ بر آن اساس، در جهت دستیابی به حداقل سرانه آموزشی کارکنان (۴۰ تا ۶۰ ساعت) تهیه شد.

طراحی دوره های آموزشی کوتاه مدت


برنامه آموزشی کارکنان (تقویم آموزشی) برای سال ۱۳۹۷ ، در جهت دستیابی به حداقل سرانه آموزشی کارکنان (۴۰ تا ۶۰ ساعت) تهیه شد. این برنامه شامل ۵۹ عنوان دوره بود که ۵۲ دوره آن حضوری و ۷ دوره غیر حضوری است. از مجموع دوره های حضوری ۲۳ دوره سراسری و ۹ دوره منطقه ای و ۲۰ دوره استانی بوده است.
۱۲ درصد دوره ها به صورت غیر حضوری برنامه ریزی شده و از مجموع دوره های حضوری حدود ۴۴ درصد دوره ها به صورت سراسری که بر اساس توانمندی مناطق آموزشی جهت اجرا به مناطق واگذار شد و با توجه به اهمیت برخی از دوره ها دفتر آموزش و پژوهش مستقیما مسئولیت اجرای آن را به عهده داشت. همچنین ۱۷ درصد دوره ها به صورت منطقه¬ای برنامه ریزی شد و ۳۸ درصد باقیمانده دوره ها به منظور مشارکت مستقیم استانها اجرای آن با نظارت دفتر و منطقه آموزشی مربوطه به استانها واگذار گردید.

اجرای دوره های آموزشی در مراکز منطقه ای دهگانه و دفتر


به استناد مجوز شماره ۱۴۵/۲۷۷/۲۲ تاریخ ۹/۲/۱۳۹۷ کمیته سرمایه انسانی سازمان؛ دفتر آموزش و پژوهش سازمان به همراه مراکز منطقه ای دهگانه آموزش در سال ۹۷ اقدام به اجرای دوره های آموزشی نمود. در سال ۱۳۹۷ مجموعاً ۳۵۷ دوره آموزشی حضوری وغیر حضوری به میزان ۵۰۳۵ ساعت آموزش اجرا شده است و شامل ۳۳٫۵۲۷نفر دوره (مدیران و کارکنان) بوده که مجموعاً ۱٫۱۸۲٫۱۷۲ نفرساعت آموزشی ماحصل آن است که از این میزان ۱،۰۵۲،۸۷۸نفرساعت آموزش کارکنان و ۱۲۹،۲۹۴ نفرساعت آموزش مدیران بوده و سرانه آموزش کارکنان ۷۱٫۹۴ ساعت و سرانه آموزش مدیران ۷۱٫۱۲ ساعت بوده است.
آموزش مدیران با رعایت سرانه سالانه ۶۰ ساعت به میزان ۷۱٫۱۲ ساعت به انجام رسیده است که از این میزان ۹ ساعت غیرحضوری و ۶۲ ساعت آموزش حضوری است. عملکرد مقایسه ای استانها نیز در این خصوص نشان می دهد که ۲۸ استان بالاتر از ۶۰ ساعت می باشند.
آموزش کارکنان نیز با سرانه سالانه ۷۱٫۹۴ ساعت که به نسبت ۴۰ ساعتی که الزام اجرا دارد از توفیق بالایی برخوردار بوده است و از این میزان ۸ ساعت به صورت غیرحضوری اجرا شده است. اجرای آموزش در ۳۰ استان بالاتر از ۴۰ ساعت و تنها یک استان زیر ۴۰ ساعت است.

ارائه دوره های آموزشی به تفکیک شامل:

۱٫دوره های آموزشی توجیهی بدوخدمت


دوره های آموزشی بدو خدمت به موجب بند ۱/ج نظام جامع آموزش کارکنان دولت به آموزش های اطلاق می گردد که طبق بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری باید در بدو خدمت به افراد جدیدالاستخدام ارایه گردد. هدف از اجرای این دوره آشنایی کارکنان جدیدالاستخدام با سازمان کار و مدیریت دولتی و قوانین و مقررات عمومی ـ اخلاق کار و ارزش های سازمانی و فراهم نمودن شناخت کلی از دستگاه متبوع می باشد.
این دوره ها در مجموع ۶ پودمان آموزشی (۵ پودمان به صورت غیر حضوری و۱ پودمان به صورت حضوری) و همچنین یک ماه کارورزی برای کلیه کارکنان بدو خدمت را شامل می شود. در ابتدای سال ۱۳۹۷ برای ۵ دوره از دوره های توجیهی بدو خدمت که بخش عملی آن در سال ۹۶ برگزار شده بود دوره های تئوری به صورت غیرحضوری با در اختیار گذاردن منابع و محتوای آموزشی و آزمون الکترونیک برگزار شد. تعداد ۱۱٫۲۱۹ نفر در دوره ها ثبت نام نمودند که تعداد ۶۶۲۷ نفر موفق به گذراندن این دوره ها شدند.

۲٫دوره های آموزشی شغلی ـ ارتقاء شغلی مشاغل اختصاصی

آموزش های ارتقاء شغلی به موجب بند ۲-۵ نظام جدید آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی به آموزش هایی اطلاق می شود که توانایی های شغلی (دانش، مهارت و نگرش) موردنیاز کارکنان رسمی ـ پیمانی و قرارداد معین را به منظور انجام صحیح وظایف شغلی و ارتقاء طول مسیر شغلی فراهم می نماید. و ارتقاء شغلی، تمدید قرارداد منوط به طی این آموزش هاست.
شامل ۲۶۵ دوره برای ۱۶،۲۲۴ نفر بوده است که ۹۵۹،۸۲۹ نفرساعت آموزش در سال را تشکیل داده است.

۳٫دوره های آموزشی عمومی

 

دوره های آموزشی عمومی با هدف بالابردن توان عمومی و فرهنگی کارکنان دولت به منظور افزایش توان تخصصی و رشد فضایل اخلاقی فرهنگ پذیری سازمانی و بهینه سازی روابط انسانی طراحی و اجرا می گردند.
شامل ۲۸ دوره برای ۶،۰۲۷ نفر بوده است که ۸۴۸۸۴ نفرساعت آموزش در سال را تشکیل داده است.

۴٫دوره های بهبود مدیریت

دوره های بهبود مدیریت به موجب بخشنامه شماره ۷۸۵۱۰/۱۰۱ مورخ ۳/۵/۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی اجرا می گردید که در سال ۹۶ با ابلاغ بخشنامه شماره ۱۳۳۵۲۶۸ مورخ ۲۲/۵/۹۶ سازمان اداری واستخدامی برگزاری این دوره ها در سازمانهای دولتی ممنوع گردید و صرفا مراکز آموزش مدیریت دولتی مسقر در استانداریها مجوز برگزاری دوره های مدیریتی را دارند لذا با توجه به اینکه مجوز اجراء برخی دوره ها از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور برای سازمان صادر شد و همچنین با شرکت مدیران در سایر دوره های سازمانی سرانه آموزشی مطلوبی حاصل شد.
آموزش مدیران در دوره های حضوری ۱۱۳،۴۲۲ نفرساعت و در دوره های غیر حضوری ۱۵،۸۷۲ نفرساعت بوده است که در مجموع ۱۲۹،۲۹۴ نفر ساعت دوره های مدیریتی اجراء شده و سرانه ۷۱ ساعت ماحصل آن است.

۵٫دوره های آموزشی غیرحضوری

در راستای آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان و به منظور توجه به “اصل شمولیت فراگیران” در آموزش و دسترسی آنان به فرصتهای برابر آموزشی، گسترش پوشش جمعیت یادگیرنده، صرفه جویی در هزینه ها و عدم ترک محل خدمتی کارکنان؛ سازمان در کنار آموزشهای حضوری از سال ۱۳۹۴ نسبت به برگزاری آموزش از راه دور همت ویژه ای داشته است.
همزمان با راه اندازی سامانه الکترونیکی آموزش کارکنان به برگزاری آزمون الکترونیکی دوره ها در سطح کشور اقدام شد که با بارگذاری متون آموزشی در محیط سامانه و سپس برگزاری آزمون با استقبال و مشارکت خوب کارمندان سازمان در سطح کشور مواجه گردیده و بازخورد مثبتی بدنبال داشته است بطوری که در طول سال ۱۳۹۷ در مجموع ۱۰ دوره آموزشی برای مدیران و کارکنان از طریق این سامانه برگزار گردیده است (البته برای هر عنوان دوره آموزشی دو مرحله آزمون برگزار شده است). در ۲۰ دوره آزمون، تعداد ۱۲،۴۱۵ نفر در آزمون ها شرکت و ۹۵۰۸ نفر قبول شدند که درصد قبولی ۷۷ درصد بوده و ۱۲۷۴۳۶ نفرساعت آموزش در سال را تشکیل داده است که از این میزان ۱۱۱،۶۲۰ نفر ساعت اموزش کارکنان و۱۵،۸۷۲نفر ساعت آموزش مدیران بوده است.

کمیته ارزیابی علمی کارکنان

این عملکرد در ذیل کمیته سرمایه انسانی سازمان در قالب دبیرخانه ای با عضویت اساتید برجسته دانشگاهها و مدیران ارشد سازمانی به منظور ارزیابی علمی کارکنانی که واجد شرایط و متقاضی احراز پستهای مدیریتی و سرپرستی سازمان در سطوح پایه ( روسای مراکز اقدامات تامینی و تربیتی ، روسای ادارات و گروههای ادارات کل ستادی و استانی ) و میانی ( معاونین مدیران کل ستادی و استانی ) هستند در قالب مصاحبه علمی از موضوعات و مباحث عمومی مدیریتی (مدیریت عمومی ، امور اداری و منابع انسانی ، امور مالی ، تحول اداری ، امور آموزشی و پژوهشی ) و تخصصی شغلی ( آیین نامه های اجرایی مراکز تامینی ، اشتغال و حرفه آموزی ، فرهنگی و تربیتی ، بهداشت و درمان ، مددکاری و امور حمایتی، حفاظت و اطلاعات ، امور انتظامی و یگان حفاظت ، ارزیابی عملکرد و بازرسی و …) بر اساس ماهیت و شرایط پستها انجام می گیرد که در صورت کسب حد نصاب امتیاز لازم ، واگذاری پست مدیریتی یا سرپرستی به فرد مورد نظر بلامانع اعلام می گردد.
در سال ۱۳۹۷ دبیرخانه کمیته ارزیابی طی۲۶ جلسه از ۱۰۴ نفر ارزیابی علمی بعمل آورد که ۹۹ نفر به تایید رسیدند. مابقی ۵ نفر به تأیید نرسیدند .

دوره های پیش بینی شده سال ۱۳۹۸

این برنامه شامل ۶۰ عنوان دوره می باشد که ۴۵ دوره آن حضوری و ۱۵ دوره غیرحضوری می باشد. از مجموع دوره های حضوری ۹ دوره سراسری، ۲۱ دوره منطقه ای و ۱۵ دوره استانی برگزار خواهد شد.

  1. دوره های غیرحضوری که ۲۵درصد دوره¬ها را شامل شده است به منظور صرفه جویی در وقت، هزینه و اجتناب از ترک محل خدمت و همچنین بهره گیری از تکنولوژی نوین آموزشی پیش بینی شده است.
  2. دوره های سراسری حضوری ۲۰ درصد دوره¬های حضوری را به خود اختصاص داده است.
  3. دوره های منطقه ایی که ۴۷ درصد دوره های حضوری را شامل شده است به فراخور تعداد فراگیران با بهره گیری از ظرفیت فیزیکی و علمی واحد آموزش منطقه ایی برگزار خواهد شد.
  4. دوره های استانی که ۳۳ درصد دوره¬ها را شامل شده است با هدف رعایت صرفه جویی در هزینه و وقت کارکنان و همچنین بنا بر تقاضای ادارات کل استانی برای برگزاری دوره های آموزشی خود در استان ها با نظارت مستقیم واحدهای آموزش منطقه ای برگزار خواهند شد.
  5. دوره های عملی با توجه به تجربه موفق آموزش عملی در ۴سال اخیر؛ در برنامه سال آتی این روش به شکل سراسری و منطقه ای برنامه ریزی شده است.

تمرکز زدایی و استفاده از ظرفیتهای ادارات کل استانی

واگذاری اجرای ۳۳درصد دوره های آموزش به ادارات کل استانی که از جهات مختلف مقرون به صرفه است:
-از هزینه های ایاب و ذهاب و حق مأموریت کارکنان به میزان قابل توجهی کاسته است.
-هزینه های پذیرایی و اقامت شبانه روزی در مرکز ارائه دهنده آموزش حذف شده است.
-ترک محل خدمتی که به صورت غیرمستقیم هزینه هایی را به سازمان تحمیل می کند به حداقل می رسد.
-دسترسی پرسنل در سطوح محیطی¬تر به آموزش¬ها، سبب ارتقاء کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها خواهد بود.

رعایت عدالت آموزشی:

بر اساس تلاش های چند سال اخیر در دسترسی آموزشی کلیه کارکنان به دوره های آموزشی، با اجرای سرانه بیش از ۷۰ نفرساعت آموزش برای مدیران و کارکنان در سال ۱۳۹۷، و از کل کارکنان تنها ۵٫۸ درصد در هیچ دوره آموزشی شرکت نداشته اند و ۵٫۱ درصد دوره های آموزشی زیر ۴۰ ساعت داشته اند. در بین مدیران هم تنها ۳٫۸ درصد در هیچ دوره آموزشی شرکت نداشته اند و ۱۱٫۲ درصد کمتر از ۶۰ ساعت در سال دوره آموزشی طی نموده اند.

سامانه نرم افزاری آموزشی و پرونده الکترونیک آموزشی کارکنان:

سامانه آموزش کارکنان در حال حاضر امکان دسترسی به جزییات اجرایی را علاوه بر واحدهای آموزشی مناطق برای ادارات کل استانی تحت نظارت واحد منطقه ای فراهم ساخته است. همچنین از طریق این سامانه امکان دسترسی کلیه کارکنان به پرونده آموزشی افراد فراهم شده است. ضمن اینکه برخی اطلاعات مورد نیاز کارکنان در بخش اعلانات وب سایت دفتر آموزش و پژوهش ( www.re-prisons.ir ) نیز در دسترس می باشد.

اجرای آموزش در محل خدمتی:

دوره های عملی با توجه به تجربه موفق آموزش عملی مدیران کانون اصلاح و تربیت سراسر کشور در محل کانون اصلاح و تربیت تهران و روسای زندانهای کشور در محل زندان مرکزی اصفهان که از سال ۱۳۹۳ آغاز شد در سالهای بعد در سطح وسیعتری مورد بهره برداری و استقبال قرار گرفت.

برنامه ریزی تولید محتوای آموزشی تخصصی مشاغل با بهره گیری از فرصت های پژوهشی:

نیاز به تدوین محتوای آموزشی مناسب جزء اولویت های اصلی آموزش می باشد که با طراحی و اجرای آنها می توان ضمن پویاسازی و ارتقاء اثربخشی آموزش ها به اجرای یکنواخت آموزش ها در سطح کشور خوش بین بود. براین اساس “نیازسنجی و تولید محتوای آموزشی برای کارکنان زندان در موضوعات مختلف” که نیازمند اقدام علمی و اساسی است، در اولویت های پژوهشی سال ۱۳۹۶ قرار گرفت و با فراخوان صورت گرفته در موضوعات مورد نظر سازمان پروپوزال هایی واصل شد که طرح هایی در موضوعات “الزامات شغلی مراقبین، دانستنیهای مورد نیاز کادر وظیفه سازمان، موضوع مواد مخدر و نحوه کنترل و پیشگیری از آن در زندان، نحوه ارائه خدمات حمایت اجتماعی از زندانیان و خانواده، ارتقاء سلامت روان کارکنان، آشنایی با حقوق قانونی و اداری، نحوه مدیریت زندگی و تعامل افراد در زندگی دسته جمعی” به محققین و متخصصان مصوب و وارد مراحل اجرایی گردید.
از طرح های مصوب؛ ۷ طرح (استان های البرز، آذربایجان غربی، ستاد سازمان ۲ طرح، کرمانشاه، بوشهر، ایلام) در راستای تولید محتوای آموزشی کارکنان در حال اجرا هستند.
بدیهی است نتایج این تحقیقات در قالب جزوات، کتاب یا مولتی مدیا برای دوره های مختلف آموزشی کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد.

برنامه ریزی و اجرای پایش و ارزشیابی آموزش های ضمن خدمت:

برای اولین بار در سال ۱۳۹۶ برنامه ریزی برای اجرای علمی پایش و ارزشیابی آموزش ضمن خدمت کارکنان در قالب ۱۰ طرح منطقه ای با پوشش کل کشور و با همکاری محققان صاحب نام و مراکز تحقیقاتی با بهره برداری از فرصت پژوهشی در سازمان به مرحله اجرا درآمد و اطلاعات ارزشمندی را در ارزیابی آموزش و راهکارهای ارتقاء کیفیت در اختیار گذاشت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های استان تهران ، با حضور مدیر کل زندانهای استان ، معاونین ،مدیران ستادی و روسای زندان های سطح استان مراسم معارفه سرپرست معاونت سلامت ، اصلاح و تربیت زندانهای استان برگزار شد .

در ابتدای این مراسم مدیر کل زندانهای استان با تبریک حلول ماه مبارک شعبان ، فرارسیدن سال نو باستانی وتجلیل ازخدمات ارائه شده از سوی رشیدی معاون اسبق سلامت واصلاح تربیت گفت : در تعطیلات نوروز با بازدید و بازرسی های که از تمامی ندامتگاه ها و مراکز تابعه استان داشتیم شاهد آمادگی کامل و حضور مناسب پرسنل در ندامتگاه ها بودیم که این امر ناشی از برنامه ریزی  و اتخاذ تدابیر  مناسب مسئولین و همکاران می باشد که امید است با تحولات مثبت و سازنده در سال جدید با عنایت الهی خدمات رسانی در عرصه زندانبانی را در بهترین حالت ممکن به منصه ظهور برسانیم .

مصطفی محبی در ادامه با اشاره به رسالت معاونت سلامت ، اصلاح و تربیت در سطح زندان های کشور؛ این معاونت را یکی از مهمترین مولفه های انگیزه ساز فعالیت ها در حیطه زندانبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و خاطرنشان کرد :همانگونه که در وظایف سازمانی این معاونت و درحکم سرپرستی تاکید شده است  اداره بهداشت و درمان ، فرهنگی و تربیتی ، اشتغال و حرفه آموزی ، مددکاری ، مرکز مراقبت پس از خروج و زیر شاخه های مربوطه، طبعاً اصلی ترین اهداف سازمان زندان های کشور را عهده دار هستند؛ چه واحد مددکاری که در آن مددکار می تواند مهره ای اساسی  درایجاد آرامش روانی در جو زندان باشد و چه واحد بهداشت و درمان که شاخص های استاندارد زندانبانی در سطح بین المللی در زمینه های سلامت زندانیان ، آمار بیماریهای پرخطر و میزان خودکشی و خود زنی و ……..می باشد .

وی در ادامه بر حساسیت بیشتر در رصد همکاران و ارزش گذاری اقدامات از سوی آنان اشاره کرد و تاکید کرد : تفکیک قایل شدن بین کارمندان در زمینه های شغلی و گوش زد نمودن کم و کاستی های مورد انتظاربا تکنیک های خاص مدیریتی و مثمر ثمر یک ابزار مهم در ارتقای سیستم اداری می باشد که نباید در بین مسئولین مغفول یا مورد انفعال قرار بگیرد .

اسمعیلی سرپرست معاونت سلامت ، اصلاح و تربیت نیزدر این مراسم افزود : سطح ونوع انتظارات از سازمانها و ادارات  در نظام اداری ملی از سوی مسئولین بالا دست کاملا دچار تحول شده است که لازمه برآورده نمودن این سطح از انتظارات داشتن علم روز مدیریت و همچنین آگاهی و اشراف به این انتظارات است که می بایست تمامی همکاران با آن آشنایی بیشتری پیدا کنند.

وی به بیان لزوم داشتن اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در انجام سیاست های زندانبانی نیز پرداخت و نداشتن اهداف در سه سطح را آفت هر شغل و حرفه ای خواند و گفت : انضباط کاری ، حضور مستمر و مفید ،همکاری و هم یاری داشتن که منجر به کار و فعالیت واقعی در کف زندانهای استان صورت گیر تنها ملاک ارشمند ما در برآورد فعالیت ها خواد بود .

در راستای گرامیداشت هفته معلم مراسمی در تجلیل از اساتید مرکز علمی کاربردی سازمان زندانها «تهران» برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت؛ در این آیین تجلیل علی اسمعیلی رییس مرکز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته مرکز گفت: این مرکز با کمک اساتید و رعایت قوانین و مقررات آموزشی، تدوین کتب مناسب، افزایش فضای آموزشی توانست رتبه خوبی را در بین مراکز علمی کاربردی کسب کند. وی تصریح کرد: با برنامه ریزی که انجام گرفت در سال گذشته توانستیم رشته آسیب شناسی اجتماعی را در مقطع کارشناسی ارشد در این مرکز راه اندازی کنیم که این روند و جذب مقاطع بالاتر و رشته های بیشتر ادامه خواهد داشت.
رییس مرکز افزود: حساسیت بر روی مقررات آموزشی و تالیف و تدوین متون تخصصی زندانبانی مناسب و فراگیری بیشتر دانشجویان در کسب علم می تواند زندانها را در راه اصلاح و تربیت به پایداری نسبتاً خوبی برساند که این امر در این مرکز در حال رخ دادن است.
در ادامه این جلسه اساتید ضمن بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص مرکز رویکرد علمی و پژوهش محور سازمان زندانها را قابل تقدیر دانستند.

 

مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها:
ارتباط زندان و دانشگاه زمینه ساز تحول بهداشتی زندانهاست

دکتر تشکریان گفت: باید بین دانشگاهیان و اصحاب علم با زندانها ارتباط لازم ایجاد شود تا بسرعت از شیوع بیماری های واگیر در بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها پیشگیری بعمل آید.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت؛ دکتر مهرزاد تشکریان مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها در کارگاه آموزشی بیماری گال و پدیکلوزیس که در مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت برگزار شد افزود: انتقال بیماری های پوستی در بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها به سرعت است که با تمهیدات درنظر گرفته شده و ارتباطی که با دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران برقرار شده شاهد کاهش این بیماری ها خواهیم بود.
وی تصریح کرد: بزه مجرمین اغلب در ناتوانی آنها نهفته است که این امر می تواند با اقدامات مشترکی که از سوی دانشگاهیان با زندان برقرار می شود می توانیم زمینه توانمند سازی زندانی را در بیشتر موارد فراهم کنیم که می تواند نوید بخش اصلاح مجرمین باشد.

در ادامه برگزاری سلسله نشستهای علمی زندانبانی، نشست علمی تحت عنوان «اخلاق پزشکی در زندان » در مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت؛ این نشست علمی با همکاری پزشکی قانونی با محوریت آگاه سازی پزشکان از وظایف و آیین نامه های مربوط به پزشکان زندان در این مرکز برگزار شد.

در این نشست علمی دکتر مسعود قادی پاشا مدیرکل آموزش سازمان پزشکی قانونی کشور به بررسی اخلاق پزشکی در مقابل بیمار پرداخت و رابطه بین بیمار و پزشک در زندان را تشریح نمود.

در ادامه رضا بجکار رییس اداره قضایی اداره کل زندانهای استان تهران مروری بر آیین نامه ها و بخشنامه های پزشکی در زندان کرد و قوانین و مقررات در این حوزه را مورد بررسی قرار داد.پزشکان دیگر از سازمان پزشکی قانونی نیز در خصوص رابطه پزشک و بیمار، رازپوشی حرفه ای، راه های پیشگیری از قصور پزشکی و بررسی مورد(Case report) به بحث و تبادل نظر پرداختند.

لازم بذکر است جمع بندی این نشست و نتایج بدست آمده در زندانها بکار گرفته خواهد شد.

مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت در راستای ارزشیابی عملکرد آموزشی زندانها در حوزه کارکنان، مدیران برتر بر امر آموزش و پژوهش لوح تقدیر و هدایایی به برخی رئسای زندانها اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت؛ عنایت ا... اسلامی معاون مرکز ضمن اعلام این خبر افزود: رئسای زندانهای رجایی شهر، قزلحصار و تهران بزرگ در راستای حمایت از آموزش پرسنل زندانها، مورد تقدیر این مرکز قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: مدیران مورد تقدیر همواره پیرامون اعزام کارکنان خود جهت دوره های ضمن خدمت همکاری های زیادی داشته اند.

اسلامی ادامه داد: این مدیران در جهت توانمندسازی پرسنل در جهت اصلاح و تربیت هرچه بیشتر تلاشهای زیادی را انجام داده اند که با لوح تقدیر و هدایایی از آنها تقدیر و تشکر به عمل آمد.

لازم به ذکر است معاون و مسئول فرهنگی و روابط عمومی مرکز در نشستی که در زندانهای تهران بزرگ، قزلحصار و رجایی شهر برگزار شد هدیه و لوح‌های تقدیر رییس مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت کشوری را به آنها اهدا نمودند.


دکتر جهانگیر در دیدار با تعدادی از اساتید دانشگاه علمی کاربردی واحد سازمان زندان ها گفت: امروز ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند نگاه علمی به جرم و بزه و آسیب شناسی های مختلف در این حوزه هستیم.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اشاره به دوره کارشناسی ارشد آسیب شناسی اجتماعی(گرایش پیشگیری از اعتیاد در محیط های خاص) که برای اولین بار در کشور در این مرکز برگزار می‌شود افزود: پدیده مواد مخدر و آثار سوء مصرف آن یک معضل جهانی است که متاسفانه درکشور ما به دلیل همجواری با کشور افغانستان و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت به اروپا این معضل جدی تر است و از این رو برنامه ریزی علمی و بهره گیری از تجربیات برای به حداقل رساندن آسیب های مواد مخدر ضروری می باشد.

دکتر جهانگیر با تاکید بر اینکه امروز گرایش به مواد مخدر صنعتی بیشتر شده است تصریح کرد: مراقبت های فردی و اجتماعی فقط پیشگیری از ورود افراد سالم به چرخه اعتیاد نیست بلکه باید افراد معتاد را نیز تحت مراقبت های ویژه قرار دهیم تا علاوه بر اینکه به سمت مواد مخدر صنعتی نروند بلکه به تدریج از ورطه مواد مخدر سنتی نیز خارج شوند.

مشاور رئیس دستگاه قضا بیان داشت: درصد بالایی از افرادی که وارد زندان می‌شوند مصرف کننده مواد مخدر هستند و نباید در آمارها صرفا به تعداد محکومان مواد مخدر توجه کرد بلکه بسیاری از زندانیان با جرایم مختلف نیز آلوده به اعتیاد هستند و مجموع این افراد وقتی وارد زندان می شوند تمام تلاش خود را برای بدست آوردن مواد مخدر بکار می‌گیرند.


رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه با تحلیل وضعیت علمی زندان ها گفت: یکی از موضوعات مهم در حوزه آموزش، ارائه آموزش های علمی و کاربردی به کارکنان و سربازان زندان ها هست چرا که با وجود همجواری با زندانیان این گروه در معرض آسیب های جدی قرار دارند و یکی از اقدامات ضروری در این بخش توانمند سازی کارکنان و سربازان با ارائه آموزش های بروز شده است.

این مقام ارشد قضایی در ادامه با تبیین آسیب های موجود در حوزه زندان ادامه داد: برنامه ریزی های آموزشی باید بر اساس نیاز سنجی در سه حوزه کارکنان، زندانیان و خانواده های زندانیان طرح ریزی شود چرا که هر سه حوزه دارای حساسیت های ویژه هستند .

وی تاکید کرد: آمارها نشان می دهد خانواده های زندانیان بویژه زندانیان مواد مخدر مستعد ترین افراد برای ورود به چرخه جرم هستند پس باید در برنامه ریزی ها به طور دقیق مساله خانواده زندانیان آسیب شناسی شود.

رئیس سازمان زندان ها در پایان بر استمرار برنامه های علمی بر اساس نیازهای واقعی و کاربردی بر محور پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح رفتارها تاکید نمود.

شایان ذکر است در ابتدای این نشست، علی اسمعیلی رئیس مرکز علمی کاربردی سازمان زندان ها در استان تهران گزارشی از وضعیت فعالیت های این دانشگاه و برنامه ریزی جامع این مرکز در توسعه فعالیت های آموزشی گزارشی را ارائه نمود.

همچنین رئیس سازمان زندان ها پیش از آغاز نشست از بخش های مختلف دانشگاه دیدار و با حضور در کلاس ها با تعدای از دانشجویان به گفتگو پرداخت.

دکتر جهانگیر با حضور در مرکز آموزشی پژوهشی منطقه ۷ سازمان زندان ها، ضمن بازدید از قسمت های مختلف این مرکز، تالار اجتماعات آموزشی شهید دوست محمدی را افتتاح نمود.

دکتر جهانگیر در بازدید از مرکز آموزشی پژوهشی منطقه ۷ سازمان زندان ها از بخش های مختلف این مرکز از جمله کلاس های جدید دوره‌های علمی کاربردی و ضمن خدمت، کتابخانه، مرکز تحقیقات و پژوهش، اتاق اساتید و سالن های چند منظوره بازدید و با اساتید مرکز ملاقات و سخنان آنان را استماع نمود.

گفتنی است تالار اجتماعات آموزشی شهید دوست محمدی طی ۶ ماه و با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و سیصد میلیون ریال و با استفاده از آخرین تکنولوژی های آموزشی روز دنیا برای برگزاری دوره های آموزشی پیشرفته احداث گردیده است.

در این بازدید نوروزی مدیرکل ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات و مشاور رئیس سازمان زندانهای کشور، ضیا آذری مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان زندانها، فرنیا مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندانها، علی اکبری مدیرکل اقدامات تامینی و سلیمانی مدیرکل زندانهای استان تهران دکتر جهانگیر را در این بازدید همراهی کردند.

همچنین دکتر جهانگیر در پایان بازدید از زحمات سهراب سلیمانی مدیرکل زندان‌های استان تهران و علی اسمعیلی رئیس مرکز آموزشی پژوهشی منطقه ۷ سازمان زندان‌ها قدردانی نمود.

دکتر جهانگیر در مراسم افتتاح همایش ۳ روزه کارشناسان روابط عمومی زندان های سراسر کشور گفت : مجموعه روابط عمومی با استفاده از ابزارهای موجود نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان دارد.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اشاره به ماموریت های سازمان زندان ها گفت : ایجاد اعتماد عمومی به کارکردهای سازمان و خدمات آن به زندانیان و تبیین نقش زندان در تامین سلامت و امینت جامعه در گرو اطلاع رسانی و تبلیغات صحیح و به موقع است.

دکتر جهانگیر که به تبیین کارکرد های روابط عمومی در سازمان زندان ها می پرداخت افزود : تولید شایعه در جامعه از آفت های اجتماعی که عمدتاً از خلاء اطلاع رسانی به موقع و یا عدم حضور منابع اطلاع رسانی بوجود می آید که ضروریست کارگزاران اطلاع رسانی موضوعات مورد توجه مردم را شناسایی و با اطلاع رسانی صحیح و جامع از بروز شایعات در جامعه جلوگیری نمایند چرا که وقتی اطلاعات صحیح به جامعه ارائه نشود زمینه برای رشد شایعاتی که بعضاً آثار تخریبی در جامعه دارند بوجود می آید.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه با تبیین نقش روابط عمومی ها در شکل دهی به افکار عمومی گفت : افکار عمومی در جامعه امروز جایگاه موثری در ایجاد ساختار های اجتماعی دارد و روابط عمومی ها باید با افکار سنجی در حوزه گروه های مخاطب نیازهای اطلاعاتی آنان را شناسایی نماید.

وی در ادامه به رابطه افکار عمومی و امنیت پایدار در جامعه اشاره کرد و گفت : امنیت از مقوله های مهمی است که افکار عمومی با حساسیت تمام آن را دنبال می کنند و با توجه به نقش زندان ها در تامین امنیت اخبار آن توسط مردم پیگیری می شود از این رو باید با دقت لازم و بیان جزییات مردم را با واقعیت ها آشنا نمود.

این مقام ارشد قضایی گفت: واقعیت این است که زندان یک محدود کننده موقت است و اعتقاد داریم که نباید زندانی بعد از آزادی دچار انزوا در جامعه بشود و روابط عمومی ها می توانند با اعتماد سازی و توسعه امیدواری در جامعه و جلب کمک های مردم برای دستگیری از افراد آسیب دیده در اصلاح این رویه در جامعه و حمایت از زندانیان آزاد شده گام بردارند.

وی ادامه داد : باید نشان دهیم که زندان در جامعه اسلامی متفاوت با نگاه غالب به زندان در جهان است . ما از ارزش های اسلامی پیروی می کنیم که احترام به حقوق انسانی و ترویج کرامت اخلاقی به عنوان دو شاخصه مهم در روابط اجتماعی تاکید می کند و این سرلوحه همه فعالیت های ما است.

رئیس سازمان زندان ها افزود: یکی دیگر از کارکردهای مهم روابط عمومی فرهنگ سازی است. ما ازطریق ارتباطات فرهنگ را توسعه می دهیم و این کارکرد مهمی است که باید روابط عمومی ها توجه جدی به آن داشته باشند.

وی تصریح کرد: ما در زندان ها با خرده فرهنگ های ضد ارزشی مواجه هستیم و اگر برای توسعه فرهنگ قانونی و ارزشی تلاش کنیم هرگز خرده فرهنگ های ناهنجار که یکی از دلایل بازگشت مجدد افراد به چرخه جرم است امکان رشد و توسعه نخواهند یافت و این لازمه اقدامات اصلاحی و تربیتی و نگاه حمایتی سازمان زندان ها به زندانیان پس از آزادی است.

رئیس سازمان زندان ها به ضرورت اقدامات پیشگیرانه در کاهش جرم اشاره کرد و گفت : پیشگیری از وقوع جرم در جامعه کارکردی است که روابط عمومی ها می توانند به صورت نرم افزاری و با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی بخشی ازهزینه های نامطلوب اجتماعی را کاهش دهند.

شایان ذکر است در پایان از ۵ استان برتر در حوزه روابط عمومی سازمان زندان ها توسط دکتر جهانگیر قدردانی بعمل آمد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان زندانهای کشور کفت: آموزشهای ضمن خدمت توانسته است مهارتهای سازمانی را در زندانهای کشور افزایش دهد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت؛ خسرو قهرمانی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان زندانهای کشور افزود: آموزشهای ضمن خدمت در سازمان زندانها به صورت برنامه ای مدون پیش بینی شده است که این مسئله سبب شده تا الگوی مناسبی برای برخی از ادارات شویم.

وی تصریح کرد: آموزشهای علمی کاربردی نیز به واسطه آموزشهای کوتاه مدت می تواند در تغییر رویکرد زندانبانان نسبت به محیط زندان تاثیرات مثبتی داشته باشد.

قهرمانی ادامه داد: با روی کار آمدن آموزشهای ضمن خدمت و علمی کاربردی در بسیاری از قسمتها شاهد آن بودیم که توانمندی زندانبانان و نگاه آنها به زندانیان تا حدود زیادی تغییر یابد.

شایان ذکر است معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان زندانهای کشور از تمام قسمت‌های مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت بازدید و ضمن تقدیر از اقدامات انجام یافته خاطر نشان داشت: دفتر آموزش و پژوهش به لحاظ ارائه آموزشهای مختلف و الگوهای آموزشی توانسته است در بسیاری از پست‌های زندانبانی تغییر رویکرد را عملی کند.

دوره دو روزه آموزش‌هاي كاربردي در مديريت زندان با شركت مدير زندان‌هاي تابعه منطقه هفت سازمان زندانها در تالار آموزشي شهيد دوست محمدي مركز آموزشي و پژوهشي منطقه هفت سازمان زندان‌ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي و پژوهشي منطقه هفت؛ دكتر علي اسمعيلي رييس مركز آموزشي و پژوهشي منطقه هفت در بيان برگزاري اين دوره گفت: دوره رؤساي زندان با حضور اساتيد ارزشمندي چون دكتر غلامعلي افروز استاد تمام دانشگاه تهران در زمينه مباحث روان شناسي، دكتر رشيدي دانشيار دانشگاه در مديريت فرهنگي، دكتر علي نجفي توانا استاد دانشگاه در مباحث حقوقي، دكتر تفرشي دانشيار دانشگاه در مباحث مديريت پويا در زندان و دكتر عاطف وحيد در زمينه مهارت‌هاي اساسي زندگي برگزار شد.

وي تصريح كرد: از ويژگي‌هاي بارز اين دوره، برگزاري به صورت كارگاهي و علمي و با مشاركت فعال و پوياي مديران زندان‌ها است و اساتيد دعوت شده از اعضاي هيئت علمي دانشگاه و داراي رتبه‌هاي ممتاز علمي هستند كه سعي شده كيفيت آموزشي به سطح مطلوبي ارتقاء يابد.

شايان ذكر است پيش از اين نيز نشست‌هاي آموزشي معاونين ادارات كل زندان‌هاي كشور، مديران كانون اصلاح و تربيت سراسر كشور و دبيران شوراي تحقيقات سازمان زندان‌ها نيز به صورت كاربردي و آموزش در محل و نيز دعوت از اساتيد دانشگاهي برگزار شد و بر اساس ارزيابي‌هاي بعمل آمده حاكي از رضايت‌مندي فراگيران و شركت‌كنندگان در دوره‌هاي آموزشي است.

نشست آموزشي ضابطين حفاظت و اطلاعات زندان‌هاي كشور در مركز آموزشي و پژوهشي منطقه هفت برگزار شد.

در اين نشست دو روزه كه با حضور محمد حسين رحيمي مديركل حفاظت و اطلاعات زندان‌هاي كشور برگزار شد. وي در سخناني كوتاه ضمن خيرمقدم به مدعوين با اشاره به حديثي از معصوم‌(ع) هدف از برگزاري اين نشست را بالا بردن سطح علمي و اخلاقي همكاران در خصوص اين وظيفه خطير حفاظت و اطلاعات و بر استفاده هرچه بيشتر از اين فرصت بدست آمده براي انجام ماموريت‌هاتاكيد كرد.

سيروس شيخ پور معاونت قضايي و اجراي احكام سازمان زندان‌ها با تبريك ايام دهه فجر ضمن اشاره به فرآيند انجام شده در قوه‌قضاييه در بحث ضابطين و همچنين درخواست رياست محترم قوه‌قضاييه از محضر مبارك ولي امر مسلمين حضرت آيت الله خامنه‌اي(مدظله العالي) مبني بر ضابطيت همكاران حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در امور مربوط و موافقت معظم له اشاره كرد و سپس مطالبي در خصوص قانون آيين دادرسي كيفري جديد ارائه كرد و بر پيشگيري از وقوع جرم و آسيب در مجموعه تاكيد نمود.

شايان ذكر است اساتيد دعوت شده از سازمان زندان‌ها و مركز حفا قوه قضاييه مباحث تخصصي و علمي ارائه كردند.

همایش و دوره آموزشی طرح سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم به مدت دو روز در سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور آغاز بکار نمود.

در مراسم افتتاحیه این همایش که با سخنرانی رئیس سازمان زندان‌ها همراه بود، اسماعیل نوروزی مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات با ارائه گزارشی به روند تشکیل این کمیته پرداخت.

وی در خصوص تشکیل این کمیته و اهداف آن گفت: بی توجهی به خواست های عمومی در نظام اداری، مشروعیت و کارآمدی دولت ها را در بلند مدت تهدید می کند و عامل شکست سازمان ها در محیط اداری بوده و ادامه بقای آنان را با مشکل مواجه می سازد.

مدیرکل بازرسی سازمان زندان ها گفت: اصلاح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعه کشورها به حساب می آید و بدون این مهم سایر برنامه ها و تلاش ها نیز به انجام نخواهد رسید.

نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروزه در راستای اصلاح نظام اداری اقدامات مختلفی در کشورهای مختلف صورت گرفته است که از جمله آنها می توان به تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و بکارگیری نیروهای کارآمد، ساده سازی ساختارها، شفاف سازی وظایف و اختیارات، کاهش تصدی‌گری دستگاه‌ها، تحول در نظام مالی، بکارگیری سازوکارهای نظارتی، ارزیابی عملکرد، تشویق کارکنان متعهد و تلاشگر و همچنین ارشاد و تنبیه افراد متخلف اشاره کرد.

وی تصریح کرد: در کشور ما این امور با تکیه بر مبانی و منابع اسلامی و با تاکید بر سیره حضرت امیر مومنان(ع) تاثیر گذاری مولفه های ذکر شده را افزایش داده است هرچند تا رسیدن به حد مطلوب مسیر طولانی را باید پشت سر بگذاریم.

مشاور رئیس سازمان زندان ها در ادامه گفت: کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم از کمیته های پنج گانه شورای راهبردی سازمان زندان ها است که در اجرای مواد ۹۱ و ۹۲ قانون خدمات کشوری تشکیل شده است و هدف آن ارتقاء سلامت اداری، افزایش سطح اعتماد عمومی در جامعه نسبت به سازمان، تامین حقوق شهروندی، افزایش سطح رضایتمندی مردم از خدمات سازمان زندان ها و شناسایی گلوگاه ها و مبادی تولید فساد اداری است.

شایان ذکر است در این همایش و دوره آموزشی تمامی بازرسان عضو کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم حضور دارند.

طی حکمی از سوی رئیس سازمان زندان‌ها: سهراب سلیمانی به عنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی سازمان زندان‌ها منصوب و مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران شد

دکتر جهانگیر‌، طی احکام جداگانه‌ای سهراب سلیمانی را به سمت سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی سازمان زندان‌ها و مصطفی محبی را به عنوان مدیر کل زندان‌های استان تهران منصوب نمود.

در بخشی از حکم سهراب سلیمانی آمده است: نظر به تجارب مفید و ارزشمند جنابعالی در طی سالیان خدمت در عرصه مسائل زندانبانی کشور به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولیعصر(عج) و به کار‌گیری توان علمی و تجربی تمامی مدیران و همکاران، نقش موثری در حصول اهداف عالیه سازمان ایفا نمایید.

شایان ذکر است با انتصاب سهراب سلیمانی به عنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی، دکتر جهانگیر طی حکم دیگری مصطفی محبی را به عنوان مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران منصوب نمود.

در حکم مدیرکل زندان‌های استان تهران آمده است: اصلاح و تربیت مجرمین و بزهکاران و فراهم ساختن بستر و زمینه لازم برای بازگشت سالم و شرافتمندانه آنان به آغوش خانواده و اجتماع همزمان با اجرای احکام قضایی از جمله اهداف مهم و بنیادی تاسیس سازمان است که دسترسی به آن مستلزم برنامه‌ریزی جامع و اصولی بر مبنای فرهنگ انسان‌ساز و تعالی‌بخش اسلام با بهره‌گیری از کلیه امکانات بالقوه موجود و نیز همکاری و هماهنگی همه جانبه با مسئولین محترم قضایی و اجرایی استان و جلب حمایت مادی و معنوی آنان خواهد بود.

شایان ذکر است مصطفی محبی پیش از این معاون قضایی دادستان تهران بود.

دکتر جهانگیر در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل زندان های استان قم و عضو شوراي آموزشي منطقه هفت سازمان زندان‌ها از اقدامات صورت گرفته برای تشکیل بانک اطلاعاتی توانمندی‌های زندانیان خبر داد.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور  در این مراسم که با حضور معاون فرهنگی قوه‌قضاییه برگزار شد با اشاره به مدیریت زندان‌ها گفت: زندان یک محیط دو قطبی شامل زندانی و مجموعه کارکنان زندان‌ها است که اگر برنامه‌ریزی صحیح در آن صورت نگیرد تمام اقدامات اصلاحی و تربیتی تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

وی یکی از ویژگی‌های محیط‌های دو قطبی را وجود رقابت‌های کاذب و منفی عنوان کرد و افزود: زندانی در بدو ورود به زندان دچار مشکلات هویتی و شخصیتی می‌شود که این امر موجب تشدید فضای دو قطبی می‌شود.

مشاور رئیس دستگاه قضا اقدامات فرهنگی زندان‌ها را از جمله برنامه‌هایی دانست که برای مقابله با فضای دوقطبی در زندان‌ها و ایجاد رقابت سازنده و مثبت در بین زندانیان طراحی و اجرا می‌شود.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه‌قضاییه در ادامه گفت: یکی دیگر از مسائلی که منجر به توسعه فضای دو قطبی در زندان‌ها می‌شود موضوع بلاتکلیفی زندانیان تحت قرار است که امیدواریم با پیگیری‌های در حال انجام این آمار را به حداقل برسانیم.

در ادامه این مراسم که با حضور مقامات قضایی و اجرایی استان قم برگزار می شد دکتر جهانگیر گفت: در حال حاضر حدود یک چهارم زندانیان کشور به دلایل مختلف تحت قرار محسوب میشوند و فاقد محکومیت قطعی هستند که این مساله منجر به بلاتکلیفی زندانی و در نهایت عدم تمایل وی برای ورود به برنامه‌های اصلاحی و تربیتی می‌شود.

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: میانگین زندانیان تحت قرار در استان قم ۱۷درصد است که از میانگین کشوری که ۲۵ درصد می‌باشد پایین‌تر است و این نشان دهنده هماهنگی و همکاری دستگاه قضایی و مدیریت زندان‌ها است.

این مقام ارشد قضایی گفت: یکی از اقدامات مهم در خصوص مدیریت ظرفیت های درونی زندان ها استفاده از توانمندی های زندانیان و رشد و توسعه آنها عنوان کرد و از برنامه ریزی سازمان زندان ها برای تشکیل بانک اطلاعاتی توانمندی های زندانیان خبر داد.

دکتر جهانگیر با اشاره به بازدید رئیس قوه‌قضاییه از ندامتگاه تهران بزرگ گفت: آیت‌الله‌آملی‌لاریجانی در دیدار با زندانیانی که توانسته بودند علاوه بر حفظ قرآن به عربی، آن را به زبان انگلیسی نیز حفظ کنند از اقدامات آموزشی در زندان‌ها تقدیر نمود.

وی با تاکید بر توسعه این فعالیت ها گفت: باید در کنار این نوع آموزش ها به سایر مشکلات زندانی نیز توجه شود تا توانمند سازی زندانیان منجر به نتیجه مطلوب شود.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه افزود: وقتی زندانی وارد زندان می شود هر چند تمام تلاش مجموعه زندان ها اصلح و تربیت و توانمند سازی وی برای بازگشت به جامعه است اما اگر خانواده وی مورد حمایت های لازم قرار نگیرند و دچار آسیب شوند قطعا  تلاش‌ها برای اصلاح زندانی کارآمدی لازم را نخواهد داشت.

دکتر جهانگیر در ادامه با اشاره با آمار بازگشت مجدد زندانیان به زندان‌ها گفت: نباید تصور شود که این آمار به خاطر کاستی‌ها در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی زندان‌هاست بلکه باید بررسی شود که این بازگشت مجدد به چه علت بوده است.

وی تصریح کرد: وقتی دلایل بروز جرم در جامعه بخصوص برای زندانی آزاد شده از بین نرود، بازگشت مجدد زندانی به چرخه جرم دور از انتظار نیست و این وظیفه به عهده دولت و سایر نهادهای ذیربط می‌باشد که با توسعه اشتغال، آموزش و ارتقاء سطح رفاه عمومی این زمینه‌ها را از بین ببرند.

دکتر جهانگیر در پایان با اشاره به ضرورت حمایت از خانواده های زندانیان گفت: نیازمند یک فرهنگ سازی در جامعه در خصوص خانواده های زندانیان هستیم چرا که هنوز باور عمومی بین زندانی و خانواده او تفکیک قائل نیست و این یکی از آسیب های جامعه می باشد.

وی افزود : تا وقتی حمایت های لازم از خانواده زندانی صورت نگیرد زمینه ورود افراد این خانواده ها به چرخه جرم وجود دارد.

شایان ذکر است در پایان این مراسم که با حضور معاون فرهنگی قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان قم و تعدادی از مقامات قضایی و اجرایی استان برگزار شد، سید علی تهامی به عنوان مدیرکل زندان‌های استان قم و عضو شوراي آموزشي منطقه هفت سازمان زندان‌ها منصوب و از زحمات محمد قطبی مدیرکل سابق استان که به درجه بازنشستگی نائل آمده بود قدردانی شد.

گفتنی است حجت الاسلام والمسلمین رستمی مدیرکل فرهنگی سازمان زندان ها  مدتی به عنوان سرپرست اداره کل زندان‌های استان قم فعالیت می‌نمود.

كارگاه آموزشي «تربيت مدرس دوره‌ مباني حفاظت و اطلاعات» به مدت دو روز در مركز آموزشي و پژوهشي منطقه هفت سازمان زندان‌ها برگزار شد.

دكتر علي اسمعيلي رييس مركز آموزشي و پژوهشي منطقه هفت سازمان زندان‌ها در خصوص اين دوره آموزشي گفت: كارگاه آموزشي «تربيت مدرس دوره‌ مباني حفاظت و اطلاعات» با اساتيد اعزامي از سوي حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاييه برگزار شد.

وي تصريح كرد: شركت كنندگان در اين كارگاه آموزشي تدريس اين كارگاه را براي پرسنل محترم حفاظت و اطلاعات در تمامي استان‌ها بر عهده خواهند گرفت.

شايان ذكر است پرسنل حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاييه و سازمان زندان‌هاي كشور جهت ارزشيابي اين كارگاه آموزشي در اين كارگاه حضور داشتند.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی از راه اندازی کانون فارغ التحصیلان این دانشگاه خبرداد و گفت: با راه اندازی این کانون قادر خواهیم بود وضعیت اشتغال دانش آموختگان این دانشگاه را رصد کنیم.

دکتر بهزاد بهرامی نسب گفت: در گذشته موضوعی به عنوان کانون فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی کاربردی وجود داشت اما این کانون فعال نبود بنابراین درحال برنامه ریزی برای ایجاد کانونی فعال در این حوزه هستیم.

وی افزود: برنامه داریم کانون فارغ التحصیلان را در سازمان مرکزی و واحدهای استانی این دانشگاه راه اندازی کرده و این کانون فعالیت مستمر داشته باشد.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: با راه اندازی این کانون می توانیم وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان و دانش آموختگان این دانشگاه را رصد کنیم.

بهرامی نسب گفت: باتوجه به اینکه این دانشگاه دارای دو نوع دانشجوی آزاد و شاغل است، بنابراین برنامه های فرهنگی دانشجویی دانشگاه نیز باید متناسب با وضعیت دانشجویان باشد.

وی عنوان کرد: شیوه و نحوه اجرای فعالیت های فرهنگی دانشجویی این دانشگاه متناسب با وضعیت دانشجویان این دانشگاه طراحی و برنامه ریزی می شود.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: اولویت اصلی برنامه های فرهنگی دانشجویی این دانشگاه بر پایه ترویج و توسعه فرهنگ مهارت آموزی میان خانواده های ایرانی است.

بهرامی نسب تأکید کرد: در برنامه های فرهنگی دانشجویی این دانشگاه زمینه ای فراهم می شود تا خانواده های ایرانی موضوع مهارت آموزی را درک کنند و تنها به دنبال تحصیل فرزندان خود در دوره های نظری نباشند.

وی گفت: با راه اندازی کانون فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی کاربردی قادر خواهیم بود فرهنگ توسعه و ترویج مهارت آموزی را در خانواده های ایرانی نهادینه کنیم.

معاون سلامت، اصلاح و تربيت اداره كل زندان‌هاي استان تهران گفت: اصلاح و تربيت زندانيان بايد به صورتي باشد كه پس از آزادي جامعه از حضور آنها منتفع شوند.

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي و پژوهشي منطقه هفت؛ علي اشرف رشيدي اقدم معاون سلامت، اصلاح و تربيت اداره كل زندان‌هاي استان تهران در نشست معاونين اصلاح و تربيت و مسئولين فرهنگي زندان‌هاي استان تهران ضمن خير مقدم به مدعوين افزود: سازمان زندان‌ها با توجه به رسالت اصلاحي و تربيتي كه دارد بايد به جنبه‌هاي اصلاحي توجه ويژه‌اي نمايد تا زندانيان از جرم قبلي خود اصلاح شوند.

وي تصريح كرد: زندانيان با توجه به حقوق شهروندي كه دارند بايستي از جانب مسئولين فرهنگي و معاونين سلامت، اصلاح و تربيت مورد توجه قرار گيرند تا جنبه‌هاي اصلاح و تربيتي آنها به صورت ثمربخش‌تري عينيت پيدا كند.

سيد علي اكبر ميرصانعي رييس اداره فرهنگي اداره كل زندان‌هاي استان تهران نيز در اين نشست گفت: جايگاه فرهنگ در زندان‌ها بايستي پررنگتر اجرا شود و اين امر ادامه دهنده رسالت انبياء الهي مي‌باشد.

وي افزود: بايد با كارهاي فرهنگي ديدگاه همكاران و جامعه را تغيير دهيم تا جامعه نيز با زندانيان به صورت مناسبي برخورد كنند و در اين امر مسئولين همراه و يار خوبي براي مسئولين فرهنگي زندان‌ها خواهند بود.

در ادامه اين نشست معاونين سلامت، اصلاح و تربيت و مسئولين فرهنگي به بيان مشكلات و پرسش و پاسخ در زمينه‌هاي فرهنگي در زندان پرداختند.

دكتر محمدحسین امید سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی به مناسبت آغاز سال تحصيلي پيام تبريكي خطاب به دانشجويان و جامعه دانشگاهي دانشگاه جامع علمی کاربردی صادر كرد.

متن كامل اين پيام بدين شرح است :

بسمه تعالي

طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است و خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.

حضرت محمد (صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله)

 

آغاز سال تحصیلی جدید را به همه دانشجویان عزیز، مدرسین محترم و کارکنان پرتلاش دانشگاه، صمیمانه تبریک می گویم.

مقارن بودن شروع سال تحصیلی با هفته شکوهمند «دفاع مقدس» تقارنی نیکوست که فضای دانشگاه را به یاد و خاطره‌ی شهیدان متبرک ساخته و پاسداری از حرمت خون شهیدان را در «سنگر دانشگاه » یادآوری می‌نماید. ما نیز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با آرمان‌های امام راحل (ره) و شهیدان گرانقدر تجدید میثاق نموده و همواره پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب را سرلوحه زندگی و کار خود قرار می‌دهیم تا بتوانیم تحولی بنیادین در حوزه تعلیم و تربیت ایجاد کرده و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی را در قالب یک دانشگاه نسل سوم محقق سازیم.

دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان مهم‌ترین رکن نظام آموزش عالی مهارت و فناوری کشور، به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز بخش های مختلف، با تعامل و مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی حرکت می‌کند و مصمم است تا با توسعه آموزش‌های مهارتی و شغل‌محور، در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش برجسته‌ای داشته باشد.

دانشگاه جامع علمی کاربردی با هدف مهارت آموزی با نگاه به بازار کار تأسیس شده است و بزرگترین مزیت آن نسبت به سایر دانشگاه‌های کلاسیک، انعطاف پذیری و سرعت عمل، همگام با شرایط روز و تصویب رشته‌های جدید یا لغو رشته‌های غیر ضروری جهت تطبیق با بازار کار است. این دانشگاه بستر لازم برای ایجاد دانشگاه نسل سوم را دارد؛ چرا که می‌تواند همگام با نیاز جامعه و بازار کار حرکت کند.

امید است در دوره رو به رشد توسعه اقتصادی، مهارت آموزی و کارآفرینی به جای مدرک گرایی به دغدغه همگانی و فرهنگ تبدیل شده و مورد حمایت همه جانبه قرار گیرد و دانشگاه جامع نیز بتواند با اجرای برنامه‌های ارتقاء کیفیت خود، در تأمین نیازهای کشور به نیروهای ماهر و توانمند موفق‌تر از گذشته عمل کند.

در پایان با استعانت از حضرت ولی عصر (عج)، برای کلیه دانشجویان عزیز، مدرسان گرامی و کارکنان دلسوز و تلاشگر دانشگاه، توفیق روز افزون از درگاه الهی مسألت دارد.

 

 

 

محمدحسین امید

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...