چهارشنبه, 19 آبان 1395 ساعت 10:53

دوره آموزشي آشنايي با انواع مواد مخدر صنعتي و سنتي برگزار مي‌شود

دوره آموزشي آشنايي با انواع مواد مخدر صنعتي و سنتي در مركز آموزشي و پژوهشي منطقه هفت سازمان زندانها برگزار مي‌گردد.

اين دوره آموزشي براي كليه پست‌هاي شغلي زندان‌هاي استان تهران به مدت 22 ساعت در روز يكشنبه مورخ 1395/08/23 در مركز آموزشي و پژوهشي منطقه هفت برگزار مي‌شود.

شايان ذكر است شركت در دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت بايستي با معرفي‌نامه از طريق زندان‌ها صورت گيرد و پذيرش پرسنل محترم بدون نظر زندان امكان پذير نمي‌باشد.

خواندن 717 دفعه
بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...