چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1395 ساعت 13:50

دوره آموزشي اصول و فرآيند برنامه‌ريزي آموزش زندانيان برگزار مي‌شود

دوره آموزشي اصول و فرآيند برنامه‌ريزي آموزش زندانيان در مركز آموزشي و پژوهشي منطقه هفت سازمان زندانها برگزار مي‌گردد.

اين دوره آموزشي به مدت 32 ساعت براي رئيس اداره آموزش و كارشناسان آموزش زندان‌ها در روز دوشنبه مورخ 1395/03/03 در مركز آموزشي و پژوهشي منطقه هفت برگزار مي‌شود.

خواندن 870 دفعه
بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...