آموزش علمی کاربردی

با تاسیس مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت، آموزش آکادمیک نیز به عنوان یکی از نیازهای اساسی سازمان مورد توجه قرار گرفت و مرکز علمی کاربردی سازمان زندانها در سال 1381 با 353 دانشجو کار خود را آغاز نمود.
این مرکز در سال 1393 با داشتن یازده رشته دارای 838 دانشجو می باشد که 443 نفر کاردانی، 385 نفر کارشناسی و 10 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد دارد. این رقم آمار رشد دانشجویان را در سال گذشته 93/1 برابر نسبت به سال 92 نشان می‌دهد که از این میزان 595 نفر در سال 1393 پذیرفته شده اند و 353 نفر کاردانی، 241نفر کارشناسی و 10 نفر کارشناسی ارشد می باشد.
در آماردانشجویان فعال به تفکیک جنسیت، مردان 506نفر که نسبت به سال 92 رشد71/1برابری و زنان با 332نفر رشد 38/2 برابری را داشته است.

رشته های فعال این مرکز عبارتند از (کاردانی):اصلاح و تربیت، مددکاری خانواده، امور فرهنگی، حسابداری، روابط عمومی و حقوق گرایش شورای حل اختلاف. (کارشناسی): آسیب شناسی اجتماعی، اصلاح و تربیت، مددکاری خانواده و مددکاری قضایی (کارشناسی ارشد): آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد در محیطهای خاص می باشد.
در سال 1393 مرکز علمی کاربردی سازمان زندانها 307 نفر فارغ التحصیل داشته است که از این میزان 170 نفر کاردانی و 137 نفر کارشناسی بوده است. تعداد اساتید فعال مرکز نیز 62 نفر که 49 نفر آنها کارشناسی ارشد و 13 نفر آنها مدرک تحصیلی دکترا دارند.

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...