فرم پیشینه علائق ورزشی دانشجویان
 1. جنسیت :(*)
  ورودی نامعتبر
 2. رشته تحصیلی :
  ورودی نامعتبر
 3. آیا در طول روز فعالیت بدنی دارید؟
  ورودی نامعتبر
 4. رشته های ورزشی مورد علاقه خود را مشخص کنید :(*)
  ورودی نامعتبر
 5. آیا تاکنون در تیم های ورزشی آموزشگاهی فعالیت داشته اید؟
  ورودی نامعتبر
 6. رشته های ورزشی را مشخص کنید :(*)
  ورودی نامعتبر
 7. آیا سابقه فعالیت در تیم های باشگاهی را داشته اید؟
  ورودی نامعتبر
 8. رشته ورزشی و باشگاه را مشخص نمائید :
  ورودی نامعتبر
 9. آیا تمایل به ادامه فعالیت در تیم دانشگاهی دارید؟
  ورودی نامعتبر
 10. آیا تاکنون مقام قهرمانی کسب نموده اید؟
  ورودی نامعتبر
 11. ذکر مقام و سطح قهرمانی :
  ورودی نامعتبر
 12. آیا کارت داوری دارید؟
  ورودی نامعتبر
 13. ذکر درجه کارت داوری :
  ورودی نامعتبر
 14. در صورت احراز شرایط آیا تمایل به همکاری با تیم های دانشگاهی به عنوان مربی را دارید؟
  ورودی نامعتبر
 15. آیا تمایل به شرکت در فعالیت های فوق برنامه دارید؟
  ورودی نامعتبر
 16. آیا تمایل به همکاری در نهضت داوطلبی ورزش را دارید؟
  ورودی نامعتبر
 17. آیا تمایل به عضویت در انجمن های ورزشی دانشجویی را دارید؟
  ورودی نامعتبر
 18. عبارت امنیتی :(*)
  عبارت امنیتی :   بازآوریورودی نامعتبر
بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...