ساماندهی مباحث حوزه بهداشت و درمان و طرح متادون درمانی مددجويان در مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ مطلب ویژه

 

به گزارش روابط عمومی مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ با هدف ساماندهی مباحث حوزه بهداشت و درمان و متادون مددجویان مجتمع اسمعیلی معاون سلامت، اصلاح و تربیت اداره کل زندانهای استان،  رضازاده رییس بهداشت و درمان اداره کل در معیت فرزادی مدیر مجتمع و جمعی از مسئولین از مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ بازدید نمودند.

 

 

در ابتدای این بازدید طرفین در مورد مباحث بهداشت و درمان و ارتقاء خدمات رسانی به مددجویان از جمله ساماندهی اقدامات درمانی، ویزیت کامل مددجویان جدیدالورود و تشکیل پرونده اولیه پزشکی برای آنان، ارتقاء امور درمانی مددجویان، مباحث بیماریابی و شناسایی مددجویان مصرف متادن و تشکیل تیم درمانی متادن به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

 

بعد از این جلسه معاون سلامت، اصلاح و تربیت اداره کل زندانهای استان با حضور در واحد قرنطینه از اندرزگاه های مختلف بازدید نمود .در این بازدید مقرر گردید تیمی متشکل از پزشک، روانشناس و بهیار ضمن نظارت کامل بر شرایط زندانیان مستقر در قرنطینه بر روند مباحث متادون مددجویان جدید الورود و تشکیل پرونده اقدام نمایند و دکتر اسمعیلی جهت مشاهده نتیجه اقدامات و ارزیابی عملکرد تیم متادون ظرف دو هفته دیگر ار مجتمع بازدید نمایند.


در ادامه بازدید کنندگان با حضور در واحد بهداری مرکزی در جریان اقدامات عمرانی مصوبات قبلی قرار گرفتند.

خواندن 231 دفعه
بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...