پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 03:30

قابل توجه دانشجویان محترم مرکز علمی-کاربردی سازمان زندانها شاغل در ناجا

در راستای همکاری با دانشجویان خدوم شاغل در ناجا آن دسته از دانشجویانی که موفق به شرکت در آزمون نشده اند جهت شرکت در آزمون ، بعد از تاریخ های تعیین شده تا تاریخ 96/10/27 به واحد آموزش مراجعه نمایند.

خواندن 1402 دفعه
بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...