پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 03:30

دوره آموزشی بهداشت و درمان در زندان های استان تهران برگزار شد

دوره آموزشی بهداشت و درمان توسط مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت سازمان زندانهای کشور از تاریخ 96/02/31 الی 96/04/21 در زندانهای استان تهران برگزار شد.
شایان ذکر است این دوره برای 1001 نفر به مدت 8 ساعت برگزار گردید.

خواندن 1337 دفعه
بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...