چهارشنبه, 29 دی 1395 ساعت 13:46

قابل توجه کلیه دانشجویان

کلیه امتحانات روز سه شنبه95/10/21 عینا" بدون تغییر در ساعت در روز شنبه 95/11/02 برگزار خواهد شد.

خواندن 995 دفعه
بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...