برگزاری بیش از 90درصد دوره‌ها و نشست‌های آموزشی کشوری در مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت

رییس مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت گفت: در سال 95 بیش از 90 درصد دوره ها و نشستهای آموزشی کشوری در این مرکز برگزار شده است.

دکتر علی اسمعیلی رییس مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت سازمان زندانهای کشور در اولین جلسه شورای اداری و برنامه ریزی مرکز ضمن تقدیر از همکاران به دلیل برگزاری دوره ها و نشستهای آموزشی در سال گذشته افزود: بیش از 90 درصد دوره ها و نشستهای آموزشی در این مرکز برگزار شده است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه و مرتبه علمی اساتید مدعو این مرکز در دوره‌های آموزشی تصریح کرد: بیش از 40 درصد اساتید مدعو عضو هیأت علمی و دارای مرتبه استاد تمامی و دانشیاری هستند که این امر باعث افزایش کیفیت و اثربخشی آموزشی شده است.

رییس مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت ادامه داد: در آموزش ضمن خدمت همواره باید کیفیت و اثربخشی آموزشی مدنظر قرار گیرد و در آموزش ضمن خدمت گرفتار شدن در دام کمیت بدون توجه به کیفیت و بدون آماده سازی زیرساخت‌های لازم جز اتلاف منابع، آورده‌ی دیگری برای سازمان نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: امسال با همکاری دفتر آموزش و پژوهش سعی می گردد محتوای آموزشی خوب برای فراگیران ارائه و از اساتید توانمند بیشتری استفاده شود تا آموزش بتواند در کوتاه مدت و دراز مدت اثربخشی خود را داشته باشد.

رییس مرکز افزود: در سال جاری از بیشتر همکارانی که دارای ساعت آموزشی کمتری نسبت به سایرین برخوردارند جهت شرکت در دوره ها دعوت می شود تا در سال جاری عدالت آموزشی بیشتر تحقق پیدا کند.

علی اسمعیلی رییس مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت در پایان ضمن تشکر از ریاست محترم سازمان زندانهای کشور، مدیران ارشد سازمانی، مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش و مدیرکل زندانهای استان تهران به جهت حمایت از امر مهم آموزش تصریح کرد: رویکرد سال جاری مرکز افزایش عدالت آموزشی برای تمام کارکنان زندانهای تحت پوشش و شکوفایی پژوهش در استان تهران و خیز بلند برای کیفی سازی آموزش و پژوهش است.

شایان ذکر است در این نشست همکاران به تبادل نظر در خصوص مسائل آموزشی و پژوهشی پرداختند.

خواندن 1354 دفعه
بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...