Hide Main content block

اطلاعیه های آموزشی

اخبار معاونت آموزشی

1397-08-12 14:08:02
50
برگزاری بیش از هفتاد دوره آموزشی توسط مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت کشوری      به گزارش معاونت مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت کشوری از اول سال جاری تا کنون بیش از هفتاد دوره آموزشی بصورت دوره های منطقه ای ، کشوری و استانی برگزار نموده است .که بیش از هفتصد نفر از کارکنان زندانها در این ...
بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...