Hide Main content block

اطلاعیه های آموزشی

اخبار معاونت آموزشی

1398-05-26 04:05:00
462
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای خراسان رضوی ؛اداره کل زندانهای خراسان رضوی به نمایندگی از مرکز آموزش منطقه ۶ سازمان زندانهای کشور مستقر در خراسان رضوی میزبان روسا وکارشناسان مراکز آموزشی سازمان زندانهای کشور بود. پاکیده معاون آموزشی بهمراه کارشناسان حوزه معاونت آموزشی سازمان ...

اخبار معاونت پژوهشی

1348-10-11 03:10:00
505
از اواخر سال ۱۳۹۳، این دفتر با هدف اقدام بر اساس برنامه و پایش و ارزشیابی دقیق برنامه ها؛ اقدام به مستندسازی وضعیت موجود با تبیین نقاط قوت و ضعف و برآورد فرصت­ها و تهدیدها در حوزه آموزش کارکنان و پژوهش در سازمان نمود و مبتنی بر آنها؛ خط­مشی، اهداف و برنامه­ها برای سال ۱۳۹۴ تعیین گردید. پس از ...
بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...